Toiminta-ajatuksemme
Julkaistu: 12.05.2022 21.00

Toiminta-ajatuksemme

STARS VISIO & MISSIO Seuran visio ja missio nojaavat vahvasti suunnitelmalliseen tulevaisuuteen. Jäsenmäärälle ei ole luotu kasvutavoitetta, sillä päämääränä olisi saavuttaa arvojen mukainen "ammattimainen" toiminta, eli parantaa laatua niin, että STARS-pelaajapolun pelaajat kehittyisivät optimaalisesti omassa turvallisessa, luotettavassa ympäristössä.

RETROSPEKTIIVI Seuran toimintaa ohjaavat mittarit. Jäsenkyselyillä, testeille ja pelaajakeskusteluiden avulla pyrimme pysymään kartalla siitä, missä meillä aina kulloinkin on parantamisen varaa. Suunnitelma ohjaa toimintaa ja toiminta ohjaa suunnitelmallisuutta.

URHEILIJALÄHTÖINEN TOIMINTA STARS-valmennuksessa pyrimme lähtemään pelaajalähtöisen kehityksen ehdoilla. Pelaajat ovat yksilöitä, jotka ovat kehityksessä kukin omalla kaarellaan. Joukkueen harjoituksissa pyrimme huomioimaan pelaajia ja myös kehittämään yksilöitä. Yksilöiden kehitystä pyritään huomioimaan joukkueen toiminnassa resurssien rajoissa.

OPISKELUN JA URHEILUN TASAPAINO Vanhemmissa junioreissa pyrimme tekemään yhteistyötä aamuvalmennuksen osalta niin, että pystyisimme edesauttamaan opiskelun ja urheilun tasapainoa.

HENKILÖT STARS-yhteisöön kuuluvat niin pelaajat, vanhemmat, toimihenkilöt kuin valmentajat. Näin ollen jotta "GREENHOUSE-EFEKTI" olisi toimiva, tulee joukkueita kannustaa toimimaan harmoniassa ja ratkomaan erimielisyyksiä keskustelemalla ja joustamalla. On myös tärkeää että seuran toiminnassa olisi mahdollisimman pitkälti arvopohjalta yhteneväistä toimintaa. Valmentajavalinnoissa painotamme pedagogista kykyä ohjata, toimia valmentajana ja johtaa oppimista. Pelkkä harjoitusten vetäminen ei riitä.

YMPÄRISTÖ STARS ARENA näki ensimmäisten harjoitusten ja harjoituspelin osalta päivänvalon 10.8.2019, joten saavutimme harjoitusympäristön osalta oman "GREENHOUSE_EFEKTIN" kauden alussa. Seuran jäsenistön tarpeisiin muokattu harjoitteluympäristö on ollut pienen seurayhteisön voimannäyte seuran arvoista, yhteistyön tärkeydestä ja osoitus siitä, että seuran toiminnassa on laaja joukko henkilöitä, joilla on aito halu auttaa.

TOIMINNAN ARVOPOHJAISUUS STARS-yhteisölle on tärkeää toiminnan arvopohjaisuus. Tämä on noussut esille jokavuotisissa kausikyselyissä.

Seuran uusimmat

Floorball Club Northern STARS, Espoo Finland // #onlypositivevibes


Contact us: heidi@northernstars.fi / toimisto@northernstars.fi